Elektryczne systemy ogrzewania

Napisz do nas: 

elmix@elmix.wroclaw.pl  71-3371590  +48 535308883

Warunki montażu urządzeń elektrycznych w łazience

Wielokrotnie spotykamy się z prośbami aby zamontować elektryczne urządzenie w łazience blisko źródła wody. Niestety zdrowy rozsądek i przepisy w wielu przypadkach nie zezwalają na taki montaż. 

Pod względem bezpieczeństwa przeciwporażeniowego w łazience wyróżnia się kilka stref:

- Strefa 0: odpowiada objętości wewnętrznej wanny lub  brodzika
- Strefa 1: odpowiada przestrzeni powyżej wanny lub brodzika, aż do wysokości 2,25 m
- Strefa 2: rozpoczyna się od rogu wanny lub brodzika w promieniu 0,6 m na tej samej wysokości
- Strefa 3: oznacza przestrzeń znajdującą się aż do 2,4 m od strefy 2

Na rysunku w sposób poglądowy zostały zaznaczone opisane wyżej strefy oraz klasy IP jaką powinny posiadać urządzenia elektryczne montowane w danej strefie.

Obliczanie mocy elektrycznej pieca akumulacyjnego

Przy obliczaniu mocy elektrycznej pieca akumulacyjnego zasilanego II taryfą należy posłużyć się wzorem.   

Pel - moc elektryczna pieca w [W]
Tz - Łączny czas trwania II taryfy
Vpom - kubatura pomieszczenia [m3]
q - jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło w [W/m3]
q - dostępne w projekcie lub wyliczone przez Projektanta.
W sposób bardzo uproszczony  wartość q   we wzorze można przyjąć  o wartości :
- 30 W/m3 - dla pomieszczeń mieszkalnych w domu jednorodzinnym, przeciętnie ocieplonym 
- 20 W/m3 dla pomieszczeń mieszkalnych w domu wielorodzinnym lub jednorodzinnym bardzo dobrze ocieplonym

Przygotowanie instalacji elektrycznej dla zasilania pieca akumulacyjnego z rozładowaniem dynamicznym serii DOA/3.02 (sterowanie manualne, brak możliwości współpracy z regulatorem pogodowym).

Przygotowanie instalacji elektrycznej dla zasilania pieca akumulacyjnego z rozładowaniem dynamicznym z serii DOA/E (wbudowany elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia, regulator pogodowy oraz zegar czasu rzeczywistego).

J ak zamówić i zamontować wkład grzejny do pieca kaflowegoW celu zamówienia prosimy o podanie wymiarów otworu drzwiczek paleniska "w świetle", w/g informacji na zdjęciu.