Elektryczne systemy ogrzewania

Napisz do nas: 

elmix@elmix.wroclaw.pl  71-3371590  +48 535308883

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:
Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych oraz informacji dotyczących Państwa aktywności w sieci, a także na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących Państwu w związku z RODO praw.


Co powinieneś wiedzieć?
- Właścicielem serwisu internetowego „elmix.wroclaw.pl” jest Marcin Durajczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ELMIX Marcin Durajczyk, 52-416 Wrocław, ul.Solskiego 42/1A, NIP: 8971585958 (dalej jako „ELMIX Marcin Durajczyk”),
- Serwis elmix.wroclaw.pl został stworzony w celach informacyjnych i sprzedaży zawartych w nim artykułów,
- W celu przeglądania serwiu „elmix.wroclaw.pl” nie jest wymagana rejestracja użytkownika.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych jest ELMIX Marcin Durajczyk, z siedzibą we Wrocławiu , przy ul. Solskiego 42/1A (NIP: 8971585958) zwanym dalej Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia usług związanych z realizowaniem zamówieni od Państwa. Dane będą przekazywane do firm trzecich (firm partnerskich) dla potrzeb realizacji tych zamówień, a w szczególności do firm kurierskich w celu dostarczenia zamówienia.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów/zamówień, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Jakie są Państwa prawa w stosunku do danych?
Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Komu dane mogą być przekazywane?
Dane osobowe, bez względu na to w jakim celu i w jakim zakresie zostały zebrane, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ELMIX Marcin Durajczyk m.in. dostawcom usług kurierskich, partnerom handlowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z wydanymi poleceniami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
W odniesieniu do danych gromadzonych w celu zapewnienia dostępu do usług serwisu elmix.wroclaw.pl przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy o świadczenie danej usługi/zamówienia, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Elmix Marcin Durajczyk, 52-416 Wrocław, ul. Solskiego 42/1A, mail: elmix@elmix.wroclaw.pl